Kim Duc Law Co.,Ltd

GIỚI THIỆU

Pháp luật tồn tại bởi sự cần thiết của nó trong mọi thời đại. Một cách không mong muốn, rủi ro lại xuất hiện như một quy luật tất yếu. Do vậy, Công ty Luật Kim Đức ra đời để ngăn ngừa và xử lý rủi ro căn cứ vào những nguyên tắc và quy định của pháp luật. Với phương châm Giải pháp chuyên nghiệp - Chi phí hợp lý, Luật sư Kim Đức rất vinh dự được phục vụ khách hàng các dịch vụ pháp lý sau:

*            Tư vấn pháp lý thường xuyên, tư vấn nội bộ cho Doanh nghiệp

 

*            Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

 

*            Tư vấn tất cả vấn đề pháp lý liên quan đến việc lựa chọn đối tác, đánh giá rủi ro, soạn thảo, đàm phán các loại Hợp đồng thương mại, dân sự…

 

*            Tư vấn pháp luật về quan hệ lao động

 

*            Tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký, gia hạn, cấp lại Thị thực (Visa), Thẻ tạm trú (Temporary Redisence Card), Giấy phép lao động (Work Permit) cho người nước ngoài, kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

*            Tranh tụng thương mại, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, hình sự…

 

*            Cung cấp bản tin pháp luật hàng tháng (tiếng Việt và tiếng Anh)

 

*            Thực hiện trợ giúp pháp lý cho những đối tượng chính sách 

 

*            Thực hiện các dịch vụ khác: dịch thuật, soạn thảo công văn, đơn, văn bản các loại và các hồ sơ khác theo yêu cầu của khách hàng. 

Be your side of your rights. Luôn bên cạnh để bảo vệ