Kim Duc Law Co.,Ltd

DỊCH VỤ CUNG CẤP

CUNG CẤP BẢN TIN PHÁP LUẬT

 

 

Hiện nay, thành công của doanh nghiệp thường gắn liền với sự chủ động cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật cho hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời cũng để nắm bắt cơ hội và hạn chế rủi ro đến mức tốt nhất. Tùy theo nhu cầu của Khách hàng, thông tin cung cấp sẽ bao gồm đầu mục văn bản, hiệu lực thi hành, tóm tắt những nội dung cơ bản và toàn văn văn bản pháp luật. Để tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng lại có hiệu quả cao nhất, Khách hàng có thể sử dụng Dịch vụ cung cấp bản tin pháp luật định kỳ theo tuần, tháng, Quý cho Doanh nghiệp của mình.

 

Dưới đây là một số lĩnh vực tham khảo:

 

Ø  Chứng khoán

Ø  Nhà ở, đất ở, bất động sản

Ø  Vàng, ngoại tệ

Ø  Xuất - nhập khẩu

Ø  Thương mại

Ø  Thuế - phí – lệ phí

Ø  Đầu tư

Ø  Doanh nghiệp

Ø  Trọng tài

Ø  Tòa án

Ø  Lao động

Ø  Xây dựng

Ø  Bảo hiểm