Kim Duc Law Co.,Ltd

DỊCH VỤ CUNG CẤP

TRANH TỤNG

 

Bên cạnh dịch vụ tư vấn, một điểm mạnh nữa của Luật Kim Đức là tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng tại các cấp Tòa án, cơ quan Trọng tài đối với các tranh chấp thương mại, tham gia với tư cách là Luật sư hoặc người đại diện cho Khách hàng tại các cấp tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) đối với các tranh chấp dân sự, hình sự, lao động, hôn nhân và gia đình

 Dịch vụ của Kim Đức trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn, hướng dẫn thủ tục khởi kiện cho Khách hàng
  • Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng hoặc đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh tế, thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình tại Toà án, trọng tài; 
  • Soạn thảo các loại đơn như đơn khởi kiện, đơn yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đơn kháng cáo và các văn bản cần thiết khác trong các giao dịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (các đề xuất trong quá trình tố tụng, đề nghị kháng nghị, yêu cầu thi hành án…)
  • Nghiên cứu hồ sơ, các quy định pháp luật liên quan và tư vấn cho từng vụ việc cụ thể của Khách hàng
  • Trao đổi và hướng dẫn Khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin một cách chuẩn xác
  • Tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan
  • Gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan có thẩm quyền như cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án, thi hành án, cơ quan trọng tài để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng
  • Tham gia tranh tụng tại Toà án, cơ quan trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng
  • Đại diện ngoài tố tụng.