Kim Duc Law Co.,Ltd

DỊCH VỤ CUNG CẤP

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ QUAN HỆ LĐ

 

Quan hệ lao động là một quan hệ có phần phức tạp. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn về pháp luật lao động, cũng như tham gia với tư cách người lao động, người sử dụng lao động, các Luật sư của Kim Đức rất vinh dự mang lại cho Khách hàng các giải pháp thấu tình đạt lý cho quan hệ lao động mà Khách hàng tham gia.

v  Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động

v  Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động

v  Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động

v  Tư vấn, thực hiện các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

v  Tư vấn, soạn thảo các hồ sơ Bảo hiểm xã hội, Thang bảng lương, đăng ký lao động

v  Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo Thoả ước lao động tập thể

v  Tư vấn, soạn thảo, thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập và hoạt động của Công đoàn trong doanh nghiệp