Kim Duc Law Co.,Ltd

DỊCH VỤ CUNG CẤP

DỊCH VỤ KHÁC

Theo yêu cầu của Khách hàng, Công ty Luật Kim Đức thực hiện soạn thảo các công văn, đơn từ, hồ sơ thủ tục hành chính. Ví dụ như: Di chúc, Đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, Bản tường trình, Công văn phúc đáp, công văn kiến nghị trong các giao dịch Nhà – đất, thương mại, thủ tục xin cấp phép, hợp thức hóa giấy tờ với cơ quan nhà nước và với Đối tác…