Kim Duc Law Co.,Ltd

DỊCH VỤ CUNG CẤP

TƯ VẤN

Dịch vụ của Luật Kim Đức trong lĩnh vực này bao gồm:


                     Tư vấn pháp luật đất đai và nhà ở:

                   Quan hệ pháp luật đất đai được đánh giá là quan hệ pháp luật phức tạp so với các quan hệ pháp luật khác tại Việt Nam. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật, Công ty Luật Kim Đức cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến pháp luật đất đai, như sau: 

-                    Tư vấn và soạn thảo các hợp đồng, văn bản liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn

-                    Đại diện cho khách hàng giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà ở tại các cấp Tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền

-                    Thực hiện các dịch vụ về nhà đất như: chuyển đổi tên chủ sở hữu, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

-                    Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện liên quan đến quan hệ pháp luật đất đai và nhà ở

 

                       Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình: dịch vụ do Luật Kim Đức cung cấp bao gồm:

-                    Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình

-                    Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi

-                    Tư vấn, hoà giải khi ly hôn

-                    Tư vấn phân chia tài sản, con chung khi ly hôn

-                    Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

-                    Tư vấn và soạn thảo các loại đơn và văn bản cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn thủ tục khởi kiện liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình 

                                                

                      Tư vấn pháp luật thừa kế: dịch vụ của Luật Kim Đức cung cấp bao gồm:

-                 Tư vấn các vấn đề pháp lý và soạn thảo di chúc

-                 Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế, quyền và nghĩa vụ của các bên

-                 Tư vấn thương lượng và phân chia di sản thừa kế

-                 Tư vấn và soạn thảo các loại và văn bản cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn thủ tục khởi kiện liên quan đến quan hệ thừa kế