Kim Duc Law Co.,Ltd
TƯ VẤN PHÁP LÝ
Cung cấp các giải pháp về dịch vụ tư vấn pháp lý, thủ tục liên quan đến pháp lý, các giấy tờ, hồ sơ giải quyết tranh chấp...
CỐ VẤN
Dịch vụ cố vấn tài chính cho doanh nghiệp, tư vấn, giải quyết hồ sơ, khiếu kiện, các thủ tục liên quan đến tài chính,......